O Galerii


Aby wypełnić nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”(Mt. 28,19), nasi współbracia włączają się w dzieło ewangelizacji świata przez wykorzystanie środków społecznego przekazu. Wydają więc i upowszechniają dobrą książkę, prasę oraz posługują się innymi środkami masowej informacji, korzystając z osiągnięć myśli ludzkiej i techniki.


KONSTYTUCJE  I DYREKTORIUM Zgromadzenia św. Michała Archanioła

Galeria sztuki powstała przy Ośrodku Michael z potrzeby prezentacji dzieł - wytworów działalności plastycznej, ceramicznej i fotograficznej uczestników „Michaela”. Rysunek, szkic, obraz, gliniana figurka tworzona często jako zadanie domowe czy efekt zajęć dydaktyczno-edukacyjnych pod nazwą „zajęcia plastyczne” mogą tu stawać się wizytówką Twórcy.

Galeria zobowiązuje do odpowiedzialności za wytwór pracy artystycznej. Nie trafia on  przecież do szuflady, kosza czy na makulaturę. W galerii sztuki urasta do miary dzieła, dzieła sztuki. Twórca natomiast rysując, malując, modelując glinę, fotografując -  dzieli się ze światem i z drugim człowiekiem, tym co ma najpiękniejszego, często skrytego, zabarykadowanego gruzami kompleksów, niewiary w siebie, brakiem ufności w talenty i zdolności.

Tu nie spotkasz masowej produkcji: „Made in China”, tu znajdziesz duszę artysty. Tu znajdziesz dzieła, które żyją życiem nadanym przez konkretną osobę, a nie maszynę czy komputer.

A dlaczego ANIELSKA skoro nie ma zdjęć Aniołów?

Nasza wyobraźnia nadaje widzialny kształt niewidzialnym duchom niebieskim. Istoty duchowe w swej istocie kierują nas ku Bogu. Ich natchnienia, wstawiennictwo i trwanie przy nas, jak wierzymy, prowadzi do Boga Stwórcy, który jest celem naszego życia. Mówimy często: piękny jak anioł, doskonały na kształt anioła, dobry niczym anioł. Galeria anielska niech więc pokazuje, prezentuje i przedstawia to, co w człowieku i na ziemi najpiękniejsze, dobre i olśniewające. Wystawy, wernisaże i ekspozycje niech więc prowadzą w zadumie, zachwycie i kontemplacji do Boga stwórcy wszelkiego ładu i harmonii. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji:

- Pomieszczenie o wymiarach 15 x 4 x 2,34
- Dwie ściany ekspozycyjne z naturalnej cegły wymiar 15 m długości i 2 m wysokości
- Profesjonalny system zawieszeń galeryjnych firmy Nielsen gwarantujący szybkie i sprawne przygotowanie ekspozycji
- Oświetlenie Philips'a dające wszechstronne a zarazem indywidualne możliwości iluminacji obiektów
- Bezpośredni dostęp do sieci komputerowej umożliwiającej prezentację multimedialną
- Nagłośnienie dopełniajace klimatu sprzyjającego prezentacji sztuki
- Witrynę internetową anielska.com.pl

Tak było Kiedyś Tak jest teraz

Do góry

Copyright © Galeria Anielska 2021

Autorzy szablonu strony: Joomla Templates