Autorzy

Słwek Chelis

Niezależny fotograf, absolwent Studium Fotografii ZPAF, uczestnik wystaw zbiorowych: „...bliżej-dalej” 2005 Warszawa, „światło-cień” 2006 Warszawa, pokonkursowa wystawa „Transalpinum” Muzeum Narodowe Warszawa 2005, poplenerowa wystawa „Bosforskie Agony” Kraków 2005, „Kino Luna” Warszawa 2006, „Polsko-niemieckie przedsięwzięcia gospodarcze w Polsce”, Warszawa 2006, „Kartki z podróży” Warszawa 2007, „Ten Ląd” Warszawa 2009 oraz wystawy indywidualnej: „Królowe Warszawy” Warszawa 2006.


Tomasz Zygmont

Filmowiec, fotograf, dziennikarz. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) oraz Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Jego indywidualne projekty to: „współcześni LIRNICY polscy” (2004-2005); „Ten ląd” – w ramach projektu czwórki fotografów (2009); „Między niebem a ziemią” (2010); „Ogród Bogarodzicy. Fotografie z pielgrzymek na Świętą Górę Atos” (2010/2011).


Rafał Rudko

Jest studentem Architektury Politechniki Warszawskiej. Od dziecka rysuje, lecz dopiero na studiach zaczął malować akwarelą, która pochłonęła go bez reszty. Przeważającą większość tematów jego obrazów stanowi architektura i pejzaż - zarówno wiejski, miejski, morski jak i górski - każdy jego przejaw.


Krzysztof Kołacz

Z wykształcenia andragog i manager turystyki, z zawodu kierownik biura podróży, fotograf z zamiłowania. Obecnie studiuje w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie.

Od wielu lat podróżuje, zarówno prywatnie jak i służbowo, zawsze z aparatem fotograficznym u boku. Za każdym razem największymi pamiątkami z wyjazdów są zdjęcia. Wystawa „DWA OBLICZA” to zbiór fotografii będący owocem wypraw autora do różnych zakątków globu. Podróże to przede wszystkim miejsca i ludzie – i właśnie te dwa aspekty odkrywania świata zostały uwiecznione na prezentowanych zdjęciach. Jest to jego pierwsza wystawa autorska


Anna Jaworska

Surdopedagog, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15. w Warszawie. Organizator wielu wystaw prac dzieci i młodzieży w Ośrodku i m.in. na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Ministerstwie Zdrowia, Targach Edukacyjnych Expo i licznych festynach. Wychowankowie i uczestnicy zajęć plastycznych zdobyli wiele nagród w konkursach krajowych i zagranicznych. Pasją autorki jest także florystyka.


Do góry

Copyright © Galeria Anielska 2021

Autorzy szablonu strony: Joomla Templates