Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Ks. Proboszcz Rafał Kamiński

Ks. Rafał Kamiński urodził się w Stalowej Woli. Po maturze w roku 1996 wstąpił do Zgromadzenia św. Michała Archanioła, gdzie w roku 2002 złożył śluby wieczyste. 15 maja 2004 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk J. E. bp. Adama Śmigielskiego SDB. Od lipca 2004 do sierpnia 2010 roku przebywał w parafii M. B. Królowej Aniołów w Warszawie. Przez pierwsze dwa lata był katechetą w Gimnazjum nr 83 i duszpasterzem młodzieży. W roku 2006 rozpoczął studia z prawa kanonicznego na UKSW i studia uzupełniające na Wydziale Dziennikarstwa UW. Po obronie pracy w 2010 r. został skierowany na studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył ze specjalizacją jurysprudencji. Po trzech latach wrócił ponownie do Warszawy, gdzie od 28 lipca 2013 roku pełni urząd proboszcza i przełożonego domu zakonnego w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów. Imieniny: 29 września.

Ks. Piotr Bulanda

Ks. Piotr Bulanda urodził się 11 lipca 1979 roku w Limanowej. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 20 maja 2006 roku w Krakowie został skierowany do parafii św. Trójcy w Stalowej Woli. Następnie pracował przez cztery lata w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach, skąd w sierpniu 2013 r. przybył do pracy w naszej parafii. Imieniny: 29 czerwca.

Ks. Mieczysław Gładysz

Ks. Mieczysław Gładysz urodził się 13 września 1936 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1963 roku. W latach 1982-2001 był Redaktorem Naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca". W naszej parafii posługuje od 1986 roku. Ks. Mieczysław przygotowuje dorosłych do chrztu św., Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania. Imieniny: 1 stycznia.

Ks. Jerzy Góralewicz

Ks. Jerzy Paweł Góralewicz urodził się 21 lipca 1981 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 2010 roku, po świeceniach pełnił posługę kapłańską w Toruniu. Ks. Jerzy jest katecheta w Gimnazjum  nr 83, jest również Moderatorem Oazy oraz Duszpasterzem Młodzieży Akademickiej. Imieniny: 23 kwietnia.

Ks. Dariusz Kielar

Ks. Dariusz Kielar urodził się 16 lipca 1975 roku w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 2002 roku w Krakowie. W latach 2002 – 2007 studiował filologię polską na KUL-u w Lublinie. Następnie pełnił funkcję prefekta i katechety w Katolickim Gimnazjum i Liceum w Krośnie. Przez ostatnie dwa lata był kapelanem Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. W naszej parafii pracuje od lipca 2011 roku. Prowadzi kurs przedmałżeński, głosi comiesięczne katechezy dla dorosłych, organizuje spotkania Przyjaciół Jana Pawła II oraz jest opiekunem Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła. Jest także opiekunem Klubu Honorowych Krwiodawców "Michael". Imieniny: 19 grudnia.

Ks. Marek Posełkiewicz

Ks. Marek Posełkiewicz urodził się 20 grudnia 1971 roku w Kołaczycach k. Jasła. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1998 roku. W latach 2004-2007 pracował na Bemowie jako duszpasterz i katecheta w SP nr 321. Ostatnio posługiwał w parafii św. Andrzeja Boboli w Markach.

Od sierpnia 2014 roku pełni funkcję dyrektora Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego „MICHAEL”. Opiekuje się Galerią Anielską oraz Kursem ALFA, współprowadzi kurs przedmałżeński prowadzony metodą warsztatową: „Wieczorów dla Narzeczonych”. Imieniny: 25 kwietnia.

Ks. Józef Przeklasa

Ks. Józef Przeklasa urodził się 19 listopada 1932 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał26 maja 1985 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję nauczyciela historii i wychowawcy w Niższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Miejscu Piastowym. Pełnił również funkcję Proboszcza w Parafii Świętego Michała Archanioła w Młochowie. W naszej parafii posługuje od 2004 roku. Ks. Józef jest duchowym opiekunem Wspólnoty Duchowej Adopcji. Imieniny: 19 marca.

Ks. Janusz Rzucidło

Ks. Jan Rzucidło urodził się 9 grudnia 1932 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lutego 1964 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję Proboszcza w Parafii Podwyższenia Krzyża w Górsku. W naszej parafii ks. Jan posługuje od lipca 2004 roku. Imieniny: 24 czerwca.

Ks. Jan Sereda

Ks. Jan Sereda urodził się 16 grudnia 1935 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lutego 1964 roku. Był długoletnim proboszcze w Parafii Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych. Na Bemowie pracuje od sierpnia 2002 roku. Opiekuje się Rodziną Radia Maryja oraz Wspólnotą Krwi Chrystusa. Imieniny: 27 grudnia.

ks. Piotr Sękowski

Ks. Piotr Sękowski urodził się w Błażowej. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 22 maja 2010 roku, pracował z dziećmi i młodzieżą oazową w Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli. Ks. Piotr od września 2013 roku uczy religii w Szkole Podstawowej nr 341, przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, oraz młodzież do sakramentu bierzmowania, sprawuje opiekę nad oazą dzieci Bożych, oraz odpowiada za organizację Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. rowadzi także katechezę przedchrzcielną. Imieniny: 29 czerwca.

Ks. Tomasz Łepek

Tomasz Łepek urodził się 6 pażdziernika 1983 roku w Bydgoszczy. Studia filozoficzne ukonczył na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie a teologiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Sankt Augustin w Niemczech. Od 2010 roku przebywał we wspólnocie zakonnej przy Katolickim Gimnazjum w Markach koło Warszawy, gdzie służył swoją pomocą., jednocześnie studiując podyplomowo teologię duchowości w sekcji Collegium Bobolanum przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Tomasz jest katechetą w nowopowstałej Szkole Podstawowej nr 357 na Bemowie, uczy w klasach pierwszych i drugiej. Imieniny: 29 grudnia.

Roraty na Bemowie A.D. 2014

NASZA SIEĆ


Ośrodek Michael Galeria Anielska Schola parafialna Służba liturgiczna ołtarza
 
Biblioteka JP2 Klub piłkarski Uskrzydleni
Powrót do góry