Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Ks. Proboszcz Rafał Kamiński

Ks. Rafał Kamiński urodził się w Stalowej Woli. Po maturze w roku 1996 wstąpił do Zgromadzenia św. Michała Archanioła, gdzie w roku 2002 złożył śluby wieczyste. 15 maja 2004 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk J. E. bp. Adama Śmigielskiego SDB. Od lipca 2004 do sierpnia 2010 roku przebywał w parafii M. B. Królowej Aniołów w Warszawie. Przez pierwsze dwa lata był katechetą w Gimnazjum nr 83 i duszpasterzem młodzieży. W roku 2006 rozpoczął studia z prawa kanonicznego na UKSW i studia uzupełniające na Wydziale Dziennikarstwa UW. Po obronie pracy w 2010 r. został skierowany na studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył ze specjalizacją jurysprudencji. Po trzech latach wrócił ponownie do Warszawy, gdzie od 28 lipca 2013 roku pełni urząd proboszcza i przełożonego domu zakonnego w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów. Imieniny: 29 września.

Roraty na Bemowie A.D. 2014

NASZA SIEĆ


Ośrodek Michael Galeria Anielska Schola parafialna Służba liturgiczna ołtarza
 
Biblioteka JP2 Klub piłkarski Uskrzydleni
Powrót do góry