Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

„Macie proboszcza z nową wizją”

305Kardynał Kazimierz Nycz, wizytujący parafię Matki Bożej Królowej Aniołów, przewodniczył w niedzielę 27 października br. Mszy świętej, podczas której pary przeżywające srebrny jubileusz pożycia małżeńskiego odnowiły, złożone przed 25 laty, przyrzeczenia małżeńskie. W uroczystości uczestniczyli również: ks. Kazimierz Radzik – przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ks. Jerzy Sosiński – ekonom generalny, proboszcz parafii – ks. Rafał Kamiński, ks. Dariusz Kielar – duszpasterz bemowski oraz rzesza wiernych.


Po pozdrowieniu wiernych przez Metropolitę warszawskiego głos zabrał proboszcz parafii ks. Rafał Kamiński, który przedstawił historię i chwilę obecną parafii, podejmowane zaangażowania, blaski i trudności tej blisko 40 tysięcznej warszawskiej parafii.

„Bardzo się cieszę – mówił podczas homilii ks. Kardynał – że macie od kilku miesięcy nowego proboszcza z nową wizją, nowym zapałem i gorliwością, którymi będzie chciał niejako zarazić pozytywnie swoich współpracowników i świeckich w parafii, aby podjąć na nowo święty, wielki trud pełnienia zadań, które Kościołowi, także w wymiarze parafii, powierzył Pan Jezus”.
Do podstawowych zadań parafii Kardynał Nycz zaliczył głoszenie chwały Boga i Jego uwielbienie, troskę o zbawienie oraz ewangelizację, szczególnie w tym „misyjnym środowisku”, jakim jest stolica Polski. Drugim, obok ewangelizacji istotnym zadaniem parafii w chwili obecnej jest „to wszystko co służy rodzinie, troska o rodzinę, wieloraka pomoc i wspomaganie rodziny” – dziś tak bardzo zagrożonej w jej fundamentach.

Zwracając się zaś do małżonków, przeżywających swój jubileusz 25-lecia małżeństwa powiedział: „Drodzy Małżonkowie, dzisiaj warto się zatrzymać, aby podziękować Bogu za 25 lat (…), by dziękować Bogu za otrzymane łaski i ludziom, którzy was otaczali swoją miłością, swoją życzliwością. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za wszystkie łaski, którymi Pan nas obdarza”. Warto przy tej okazji „postawić sobie to pytanie, jaki to był bieg dotychczas”, warto dokonać podsumowania, po to „by dokonać korekt na następne 25 lat”. Swoje wystąpienie ks. Kardynał zakończył słowami życzeń, by „parafia się rozwijała, (tak) żeby odpowiedzieć zadaniom naszych czasów”. 

Na zakończenie Pasterz kościoła warszawskiego wręczył jubilatom okolicznościowe upominki. O piękną oprawę liturgiczną Mszy św. zadbali: Liturgiczna Schola Dorosłych naszej parafii oraz zespół muzyczny. ks.kp

Roraty na Bemowie A.D. 2014

NASZA SIEĆ


Ośrodek Michael Galeria Anielska Schola parafialna Służba liturgiczna ołtarza
 
Biblioteka JP2 Klub piłkarski Uskrzydleni
Powrót do góry